O Stowarzyszeniu

Piszę sobie tutaj tekst

Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie (SWD) powstało w 2014 r. abyłączyć dolnośląskich producentów wina gronowego oraz wspieraćodradzające się polskie winiarstwo.
Obecnie (stan na koniec 2019 r.) SWD zrzesza ponad 20 producentówjakościowego wina gronowego z południowo-zachodniej Polski(województwa dolnośląskie, opolskie i lubuskie).
Członkami stowarzyszenia są także podmioty wspierające, m.in.hotelarze i restauratorzy, którzy nie tylko promują kulturę winiarską,ale także aktywnie włączają się w działania SWD.