Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie

Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie (SWD) powstało w 2014 r. aby łączyć dolnośląskich producentów wina gronowego oraz wspierać odradzające się polskie winiarstwo.

Obecnie (stan na koniec 2019 r.) SWD zrzesza ponad 20 producentów jakościowego wina gronowego z południowo-zachodniej Polski (województwa dolnośląskie, opolskie i lubuskie).

Członkami stowarzyszenia są także podmioty wspierające, m.in. hotelarze i restauratorzy, którzy nie tylko promują kulturę winiarską, ale także aktywnie włączają się w działania SWD.

Nasze cele

Promowanie produkcji win jakościowych, wytwarzanych przede wszystkim w rodzinnych i agroturystycznych gospodarstwach.

Promowanie enoturystyki jako sposobu na aktywne spędzenie czasu oraz działanie na rzecz rozwoju turystycznego Dolnego Śląska.

Reaktywowanie uprawy winorośli i produkcji winiarskiej w regionie polski południowo – zachodniej.

Kreowanie wspólnej marki lokalnych producentów win jakościowych a także doprowadzenie do stworzenia konsorcjum producentów wina, które opierać się będzie na produkcji win jakościowych.

Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych, których przedmiotem jest uprawa winorośli i produkcja winiarska.

Wdrażanie nowoczesnych technologii agrotechnicznych i przetwórczych w produkcji winiarskiej a także promowanie produkcji winiarskiej opartej na wiedzy.

Jedna rodzina

SWD realizuje swoje cele poprzez organizację szkoleń i wyjazdów studyjnych dla członków Stowarzyszenia, organizację konferencji naukowych i spotkań branżowych, a także wzajemne wspieranie się członków Stowarzyszenia w zakresie uprawy winorośli i produkcji wina. SWD zachęca i pomaga swoim członkom w uczestnictwie w imprezach branżowych w Polsce i poza jej granicami.

Wiele szczepów winogron

Działania SWD opierają się nie tylko na współpracy poszczególnych członków Stowarzyszenia, ale możliwe są także dzięki współpracy z lokalnymi instytucjami i firmami, w tym: Urzędem Miasta Wrocław, Urzędem Marszałkowskim Dolnego Śląska, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i wielu innym.

Zarząd Stowarzyszenia

Marek Dymkowski
Prezes Zarządu

Tel: +48 601 776 446

Przemysław Demków
Wiceprezes Zarządu

Tel: -

Jadwiga Boinska
Sekretarz

Tel: -

Beata Dębska-Grzelak
Członek Zarządu

Tel: +48 571 378 333

Michał Michlewicz
Członek Zarządu

Tel: -