Winnica Saganum

Winnica Saganum leży w malowniczej Dolinie Bobru w podżagańskim Bożnowie i historycznie nawiązuje do winnic z tego rejonu. Została założona w 2017 roku.

Gliniasto-piaszczyste gleby naniesione przez rzekę Bóbr i wyszlifowane przez ostatnie zlodowacenie sprawiają, że klimat do dojrzewania owoców jest tu wyjątkowy. Tu winnice i sady łagodnie opadają ku rzece. 50 metrów przewyższenia od lustra Bobru do winogradów pozwala uzyskać optymalne warunki do wegetacji winnych gron.

Żagań już pod koniec XIII wieku mógł poszczycić się uprawą winorośli. Zawdzięczał to mnichom, którzy na przyklasztornych poletkach uprawiali winne krzewy.

Wzmianki o pierwszych, świeckich już winnicach pochodzą z XVI wieku. Największa i najbardziej reprezentacyjna książęca winnica powstała w wieku XIX na stokach Weinbergu (Winnego Wzgórza). I właśnie tu, 1 km od tego historycznego miejsca, w 2017 roku została założona Winnica SAGANUM.

Saganum to historyczna, łacińska nazwa Żagania.

W winnicy na powierzchni 2,3 ha zasadzono  Gewurztraminera, Rieslinga, Solarisa, Souvignier gris, Hibernala z odmian białych i Pinot noira, Dornfeldera, Rondo, Regent z czerwonych.

Obecnie Winnica Saganum zyskała nową-starą leżakownię. W piwnicach żagańskiego klasztoru Kanoników Regularnych, wybudowanego w XIII wieku dojrzewają nasze czerwone wina. Ponad siedemset lat temu mnisi w identyczny sposób przechowywali i starzyli gronowy trunek.

Kontakt:Bożnów 30a, 68-100 Żagań Telefon:+48 601967489